Podręczniki

Koniec z nauką z przestarzałych książek! Podręczniki w szkole Samowar są nowoczesne i zawierają aktualne słownictwo, w tym również elementy żywej mowy potocznej i slangu. Z wielu się z nich dowiesz o życiu we współczesnej Rosji. Większość posiada nagrany na CD materiał audio. Nasi metodycy wybrali je z oferty najlepszych wydawnictw rosyjskich: Златоуст, Русский язык, Дрофа, Флинта – Наука i innych. Co roku wzbogacamy nasze zasoby dydaktyczne o nowe tytuły!

Na kursach dla średniozaawansowanych i zaawansowanych słuchaczy, oprócz tradycyjnych podręczników, czytamy także rosyjską prasę i literaturę piękną, słuchamy programów radiowych na żywo, oglądamy filmy.

Z nami nauka rosyjskiego jest urozmaicona i ciekawa!

Poniżej przedstawiamy wybrane podręczniki, z których korzystają nasi słuchacze (tak naprawdę mamy dużo więcej):

 

tl_files/samowar/obrazki/5elementow.jpg

РУССКИЙ ЯЗЫК: 5 ЭЛЕМЕНТОВ

Niniejszy zbiór jest pierwszym podręcznikiem do nauki języka rosyjskiego jako obcego, zorganizowanym na zasadzie modułowej, tj. od zera do poziomu średnio zaawansowanego. Podręcznik ten jest szczególnie polecany do nauczania w grupach typu otwartego oraz w grupach uczniów na różnym poziomie językowym. Zawiera on materiały zgodne z wymogami dotyczącymi poziomu opanowania języka, określonymi w „Europejskich kompetencjach opanowania języka obcego”.

Fragment z podręcznika – lekcja 1 (Wydawnictwo Zlatoust)

 

ОКНО В РОССИЮ (1)

Dwuczęściowy podręcznik, rozwijający umiejętności mówienia i pisania, przeznaczony dla osób, które opanowały język rosyjski na poziomie B2 - C1. Zawiera m.in. dialogi wzięte z życia, najnowsze informacje o współczesnej Rosji, dyskusje dotyczące aktualnych problemów społeczeństwa poradzieckiego, teksty należące do różnych gatunków i stylów. Otrzymał aprobatę Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu (INALCO). Pierwsza część podręcznika zawiera następujące bloki tematyczne: „Rosyjska rodzina w nowej sytuacji ekonomicznej”, „Rzeźba miejska i społeczeństwo”, „Możliwości rozwoju zawodowego we współczesnej Rosji”, „Nowe filmy w Rosji”.

Fragment z podręcznika (Wydawnictwo Zlatoust)

 

tl_files/samowar/obrazki/oknodorosji2.jpg

ОКНО В РОССИЮ (2)

Druga część podręcznika zawiera następujące bloki tematyczne: „Problemy młodzieży rosyjskiej. Nowości w systemie edukacji”, „Rosyjski świat muzyki”, „Życie religijne w Rosji”, „Współczesna literatura rosyjska”.

Fragment z podręcznika (Wydawnictwo Zlatoust)

 

 

tl_files/samowar/obrazki/gospodarka_i_spoleczenstwo.jpg

РОССИЯ. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО

Podręcznik przeznaczony jest dla osób, które uczyły się już języka rosyjskiego i opanowały język na poziomie B1 - B2. Zawiera 16 tekstów, zaczerpniętych ze współczesnych periodyków, interesujących zarówno z punktu widzenia języka, jak i realioznawstwa. Każdy tekst został zaadaptowany i opatrzony słowniczkiem rosyjsko-angielskim, ćwiczeniami i zadaniami, rozwijającymi umiejętności mówienia i pisania. Książka zawiera klucz do ćwiczeń. Materiały zamieszczone w podręczniku można wykorzystać do ćwiczeń z leksyki, gramatyki, translatoryki oraz podczas dyskusji dydaktycznych i gier.

Fragment z podręcznika (Wydawnictwo Zlatoust)

 

tl_files/samowar/obrazki/kto_gdzie_kiedy.jpg

КТО? ГДЕ? КОГДА? РУССКАЯ ГРАММАТИКА В КАРТИНКАХ

Usystematyzowany, ilustrowany podręcznik gramatyki rosyjskiej na poziomie średnio zaawansowanym - B1. Przeznaczony zarówno do nauki pod okiem nauczyciela, jak i do pracy samodzielnej. Podręcznik zawiera 270 tablic piktograficznych, posiadających rekomendacje metodyków.

Fragment z podręcznika (Wydawnictwo Zlatoust)

 

 

tl_files/samowar/obrazki/podrecznik_annuszkin.jpg

ЗНАКОМИТЬСЯ ЛЕГКО, РАССТАВАТЬСЯ ТРУДНО

Podręcznik zawiera kurs języka rosyjskiego, rozwijający umiejętności mówienia i pisania w sferze codziennych kontaktów, z naciskiem na zasadę komunikatywności. Celem podręcznika jest wypracowanie odpowiednich kompetencji językowych w sytuacjach codziennej komunikacji międzyludzkiej. Nauka polega na odgrywaniu scenek w warunkach, zbliżonych do rzeczywistych, w ramach następujących bloków tematycznych: spotkanie, zawieranie znajomości, sfera codziennej komunikacji, miasto, wycieczki, wizyta, rozrywka, nauka, pogoda, sport, zdrowie, teatr, muzyka, kino, przyjaciele, pożegnanie. Podręcznik jest przeznaczony dla osób z średnio zaawansowaną oraz zaawansowaną znajomością języka rosyjskiego.


tl_files/samowar/obrazki/podrecznik_basko.jpg ИЗУЧАЕМ РУССКИЙ, УЗНАЕМ РОССИЮ

Głównym celem podręcznika jest rozwijanie u uczniów umiejętności komunikowania się w języku rosyjskim w warunkach współczesnej rosyjskiej rzeczywistości, z uwzględnieniem stylistycznej różnorodności w zakresie mowy, zapoznanie obcokrajowców ze stereotypami zachowań językowych Rosjan w typowych sytuacjach komunikacji międzyludzkiej, a także z rosyjskimi obyczajami i tradycjami. Książka stanowi praktyczną pomoc dla obcokrajowców, uczących się języka rosyjskiego. Przeznaczona jest dla tych, którzy zdążyli opanować język rosyjski w stopniu podstawowym, ale zdecydowali się rozszerzyć i udoskonalić zakres swojej wiedzy.